fbpx

Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Vedeli ste, že ak pracujete vo firme s viac ako 50timi zamestnancami dlhšie ako dva roky, máte zo zákona právo si u zamestnávateľa nechať preplatiť časť sumy spojenej s vašim rekreačným pobytom? Aké sú podmienky a ako si ho uplatniť si vysvetlíme v článku.

 

Kto má na rekreačné poukazy nárok?

Každá fyzická osoba pracujúca vo firme s viac ako 50timi zamestnancami minimálne dva roky má nárok na preplatenie časti nákladov spojených s ubytovaním aspoň na dve noci v rámci Slovenskej republiky až do výšky 275 eur ročne. Zamestnanec musí mať u zamestnávateľa pomer na základe pracovnej zmluvy na plný úväzok. Pri zmluve na skrátený úväzok sa suma na rekreačné poukazy zníži v pomere zodpovedajúcemu pracovnému času podľa zmluvy. Dohodári bohužiaľ právo na uplatnenie nároku na rekreačné poukazy nemajú. Právo sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov žijúcich so zamestnávateľom v jednej domácnosti, či už ide o partnera alebo o dieťa študujúce na základnej škole alebo v prvých 4 ročníkoch 8-ročného gymnázia. Nárok na čerpanie príspevku na rekreáciu majú aj živnostníci platiaci skutočné, nie paušálne výdavky. Minimálna výška sumy do nákladov je 500 eur za aspoň 2-nocový pobyt na Slovensku ročne.

 

Ako si uplatniť nárok na rekreačné poukazy?

1. Vyberte si pobyt na území Slovenska na minimálne dve noci. Počas roka si môžete uplatniť zľavu aj na viac pobytov a zamestnávateľ vám preplatí 55% z výšky pobytu do sumy maximálne 275 eur ročne.

2. Po skončení vášho pobytu si na recepcii vypýtajte doklad, ktorý musí obsahovať vaše meno a priezvisko, cenu a dátum pobytu. Zľava na rekreačné poukazy sa vzťahuje len na pobyty a pobytové balíky s minimálnou dĺžkou 2 noci.

3. Po skončení pobytu prineste tento doklad zamestnávateľovi. Pri najbližšom výplatnom termíne vám podľa zákona vyplatí príspevok spolu so mzdou.

 

Príklad na výpočet

Pobyt 1.
Cena rekreácie: 300€
Príspevok zamestnávateľa: 300€ x 55% = 165€
Vaše náklady za pobyt : 135€

Pobyt 2.
Cena rekreácie: 200€
Príspevok zamestnávateľa: 200€ x 55% = 110€
Vaše náklady za pobyt: 90€

Príspevok na rekreáciu nemusíte využiť iba na jeden pobyt. Môžete ho využiť aj na viac pobytov počas roka, no maximálna výška príspevku od zamestnávateľa je 275 eur ročne.

 

Na čo sa vzťahuje rekreačný poukaz?

Rekreačný poukaz sa vzťahuje na ubytovanie, služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním alebo na pobytový balík v rámci Slovenskej republiky na minimálne dve noci. Súčasťou ubytovania a pobytového balíka môžu byť aj stravovacie náklady a náklady spojené s rekreáciou.

Zamestnanec môže rekreačný poukaz využiť aj na pobyt so svojimi rodinnými príslušníkmi alebo na mimoškolské aktivity ako napríklad detské tábory počas prázdnin pre svoje dieťa navštevujúce základnú školu alebo prvé štyri roky osemročného gymnázia.

 

Rekreačné poukazy a daňová povinnosť

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu je oslobodený od dane z príjmu a od odvodov. Pre zamestnanca to znamená, že za príspevok neplatí odvody sociálnej a zdravotnej poisťovni. Podnikatelia si môžu náklady spojené s rekreáciou zahrnúť do daňových výdavkov.

Využite rekreačný poukaz v Hoteli Park a vyberte si niektorý z našich pobytových balíkov pre vás a vašu rodinu. Tešíme sa na vašu návštevu.
Pozrieť ponuku pobytových balíkov >>>