fbpx

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do vašej budúcnosti

 

Projekt Hotel Park – modernizácia

Spoločnosť  SLOVAKIA REAL –IN, a.s. získala z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nenávratný finančný príspevok na modernizáciu Hotela Park v Dolnom Kubíne. Poskytovateľom NFP je Ministerstvo hospodárstva SR (www.economy.gov.sk) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Projekt bol realizovaný od 3/2015 do 12/2015. Predmetom projektu bola rekonštrukcia hotelových izieb a vstupných priestorov hotela vrátane dodávky nového interiérového zariadenia, výmena výťahov a rekonštrukcia kongresových hál.

 

Projekt Hotel Park – Wellness centrum

Spoločnosť  SLOVAKIA REAL –IN, a.s. získala z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu wellness centra. Poskytovateľom NFP je Ministerstvo hospodárstva SR (www.economy.gov.sk) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Projekt bol realizovaný od 9/2015 do 12/2015. Predmetom projektu bola rekonštrukcia a rozšírenie wellness centra hotela.